Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie gminy

Rejestr ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Byczyna

Lp

Data
dokonania
wpisu

Numer
wpisu
Określenie podmiotu
świadczącego usługi
hotelarskie
Nazwa
i adres
obiektu

Informacja
o charakterze
świadczonych usług

Data
wykreślenia
z ewidencji
1

17.09.2020

1/2020

Spółdzielnia Socjalna GRÓD,
Biskupice 58
46-220 Byczyna

GRÓD RYCERSKI
Biskupice 58
46-220 Byczyna

Stałe usługi hotelarskie

 
             
             

 

Wersja XML