Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIX sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 30 września 2020 r. o godz. 15:00

Termin: 30.09.2020, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski, 

 1. 1. Otwarcie sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.

 2. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 3. 4. Przyjęcie porządku obrad.
 4. 5. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
 5. 6. Przedstawienie informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach oraz sposobie ich realizacji.
 6. 7. Prezentacja Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dotycząca możliwości wsparcia merytorycznego i finansowego mieszkańców gminy Byczyna.

  PDFOWES.pdf

 7. 8. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 8. 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 9.1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy/najmu z dotychczasowymi dzierżawcami/najemcami, których przedmiotem są te same nieruchomości (druk nr 220),

   PDFDruk Nr 220.pdf

  2. 9.2. uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis (druk nr 221),

   PDFDruk nr 221.pdf

  3. 9.3. zmiany uchwały (druk nr 222),

   PDFDruk Nr 222.pdf

  4. 9.4. zmian w budżecie gminy na 2020 rok (druk nr 223),

   PDFDruk Nr 223.pdf

  5. 9.5. wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego (druk nr 224),

   PDFDruk nr 224.pdf

  6. 9.6. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk nr 225),

   PDFDruk nr 225.pdf

  7. 9.7. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk nr 226).

   PDFDruk Nr 226.pdf

   PDFInformacja dotyczaca Bonifikaty.pdf

 9. 10. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - informacja o realizowanych w 2020 roku programach.

  PDFDziałalnośc Ośrodka Pomocy Społęcznej, informacja o relizowanych w 2020 roku programach.pdf

 10. 11. Wolne wnioski.
 11. 12. Komunikaty.
 12. 13. Zakończenie sesji.

PDFZawiadomienie na wspólną Komisję.pdf

W związku ze stanem epidemiologicznym w Polsce Burmistrz Byczyny  zwracam się z prośbą  do wszystkich zainteresowanych mieszkańców   do obejrzenia sesji Rady Miejskiej  w Byczynie  w formie  transmisji on- line na stronie http://bip.byczyna.pl/7667/4431/transmisja-obrad-rady-miejskiej-w-byczynie.html 

Wersja XML