Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 sierpnia 2020 r. sesja XXVIII, Kadencja VIII

UCHWAŁA NR XXVIII/200/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości PDFUchwała Nr XXVIII_200_20 - Sprzedaż.pdf

UCHWAŁA NR XXVIII/201/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  PDFUchwała Nr XXVIII_201_20 - przystanki.pdf

UCHWAŁA NR XXVIII/202/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej drogi publicznej gminnej nr 100523 O zlokalizowanej na terenie miasta Byczyna o tzw. "łącznik" pomiędzy ul. Kościuszki a ul.Klonową.  PDFUchwała Nr XXVIII_202_20-droga.pdf

UCHWAŁA NR XXVIII/203/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie uznania skargi na bezczynność Burmistrza Byczyny w związku z wezwaniem o zapłatę zaległych diet sołtysa za bezzasadną PDFUchwała Nr XXVIII_203_20 - skarga.pdf

UCHWAŁA NR XXVIII/204/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie uznania skargi na bezczynność i przewlekłość Burmistrza Byczyny w prowadzonym postępowaniu administracyjnym za zasadną PDFUchwała Nr XXVIII_204_20 - skarga II.pdf

UCHWAŁA NR XXVIII/205/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 sierpnia 2020 r. W sprawie petycji Renaty Sutor złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (dofinansowania pieniężnego lub rzeczowego - tablety dla rodziców wychowujących swoje dzieci i mieszkających na terenie gminy Byczyna, utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie, żywność dla osób potrzebujących 
PDFUchwała Nr XXVIII_205_20-petycja.pdf

UCHWAŁA NR XXVIII/206/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFUchwała Nr XXVIII_206_20 - budżet.pdf

UCHWAŁA NR XXVIII/207/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Byczyna na lata 2020-2034 
PDFUchwała Nr XXVIII_207_20-wpf.pdf

UCHWAŁA NR XXVIII/208/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/61/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” położonego w Byczynie 
PDFUchwała Nr XXVIII_208_20-regulamin.pdf

UCHWAŁA NR XXVIII/209/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie opłaty targowej PDFUchwała Nr XXVIII_209_20 - opłata.pdf

UCHWAŁA NR XXVIII/210/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna.PDFUchwała Nr XXVIII_210_20-studium.pdf

PDFXXVIII sesja Rady Miejskiej w Byczynie - wykaz głosowań.pdf 


 

Wersja XML