Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 26 sierpnia 2020 o godz. 10:00

Termin: 26.08.2020, g. 10:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.
 3. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji
 4. 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. 5. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji.
 6. 6. Przedstawienie informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach oraz sposobie ich realizacji.
 7. 7. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 8. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 8.1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( druk nr 208),

   PDFDruk nr 208.pdf

  2. 8.2. wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości (druk nr 209),

   PDFDruk nr 209 .pdf

  3. 8.3. c) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk nr 210),

   PDFDruk nr 210.pdf

  4. 8.4. ustalenia nowego przebiegu istniejącej drogi publicznej gminnej nr 100523 O zlokalizowanej na terenie miasta Byczyna o tzw. "łącznik" pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Klonową (druk nr 211),

   PDFDruk nr 211.pdf

  5. 8.5. uznania skargi na bezczynność Burmistrza Byczyny w związku z wezwaniem o zapłatę zaległych diet sołtysa za bezzasadną (druk nr 212),

   PDFDruk nr 212.pdf

  6. 8.6. uznania skargi na bezczynność i przewlekłość Burmistrza Byczyny w prowadzonym postępowaniu administracyjnym za zasadną (druk nr 213),

   PDFDruk nr 213.pdf

  7. 8.7. petycji Renaty Sutor złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (dofinansowania pieniężnego lub rzeczowego - tablety dla rodziców wychowujących swoje dzieci i mieszkających na terenie gminy Byczyna, utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie, żywność dla osób potrzebujących (druk nr 214),

   PDFDruk nr 214.pdf

  8. 8.8. zmiany w budżecie gminy Byczyna na 2020 rok (druk nr 215),

   PDFDruk Nr 215.pdf

  9. 8.9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2020 -2034 (druk nr 216),

   PDFDruk nr 216.pdf

  10. 8.10. zmiany Uchwały Nr IX/61/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” położonego w Byczynie (druk Nr 217).

   PDFdruk nr 217.pdf

  11. 8.11. opłaty targowej (druk Nr 218),

   PDFDruk Nr 218.pdf

  12. 8.12. przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna (druk nr 219).

   PDFDruk nr 219.pdf

 9. 9. Ocena przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2020/2021.

  PDFOcena przygtowń placówek oswiatoowych do nowego roku szkolnego 2020_2021.pdf

 10. 10. Funkcjonowanie świetlic wiejskich

  PDFFunkcjonowanie świetlic wiejskich.pdf

 11. 11. Sprawozdanie Komisji Skarg Wniosków i Petycji za I półrocze 2020.

  PDFSprawozdanie za I półrocze Komisji Skarg Wniosków i Petycji.pdf

 12. 12. Wolne wnioski.
 13. 13. Komunikaty.
 14. 14. Zakończenie sesji.

 

 1. PDFZawiadomienie na wspólne posiedzenie Komisji w dniu 25 sierpnia br.pdf

W związku ze stanem epidemiologicznym w Polsce Burmistrz Byczyny  zwracam się z prośbą  do wszystkich zainteresowanych mieszkańców   do obejrzenia sesji Rady Miejskiej  w Byczynie  w formie  transmisji on- line na stronie http://bip.byczyna.pl/7667/4431/transmisja-obrad-rady-miejskiej-w-byczynie.html 

Wersja XML