Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 lipca 2020 r. sesja XXVII, Kadencja VIII

UCHWAŁA NR XXVII/195/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie  udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Opolu na uchwałę Nr XLIV/323/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r. w  sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych  Gminy Byczyna oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu PDFUchwała Nr XXVII_195_20 -skarga do sądu.pdf

UCHWAŁA NR XXVII/196/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Byczynie analizy skargi na bezczynność organu samorządowego  PDFUchwała Nr XXVII_196_20 - Skarga.pdf

UCHWAŁA NR XXVII/197/20  Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2020–2034  PDFUchwała Nr XXVII_197_20-WPF.pdf

UCHWAŁA NR XXVII/198/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Byczyna a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Byczyna realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu  PDFUchwała Nr XXVII_198_20- porozumienie.pdf

UCHWAŁA NR XXVII/199/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 na terenie Gminy Byczyna  PDFUchwała Nr XXVII_199_20-cena paliwa.pdf 

PDFXXVII sesja Rady Miejskiej w Byczynie - wykaz głosowań.pdf
 

Wersja XML