Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVII sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 lipca o godz. 10:00

Termin: 28.07.2020, g. 10:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. 1. Otwarcie sesji.

  PDFZawiadomienie na XXVII sesję Rady Miejskiej w Byczynie.pdf

  PDFWniosek Burmistrza o zwołanie sesji nadzwyczajnej.pdf

 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.
 3. 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 4.1. udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę Nr XLIV/323/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Byczyna oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu (druk nr 203)

   PDFDruk Nr 203.pdf

  2. 4.2. zlecenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Byczynie analizy skargi na bezczynność organu samorządowego (druk nr 204),

   PDFDruk Nr 204.pdf

  3. 4.3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2034 (druk nr 205).

   PDFDruk Nr 205.pdf

  4. 4.4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Byczyna a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Byczyna realizacji zadania publicznego – zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu (druk nr 206).

   PDFDruk Nr 206.pdf

  5. 4.5. określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 na terenie Gminy Byczyna (druk nr 207).

   PDFDruk Nr 207.pdf

 5. 5. Zakończenie sesji.

W związku ze stanem epidemiologicznym w Polsce Burmistrz Byczyny  zwracam się z prośbą  do wszystkich zainteresowanych mieszkańców   do obejrzenia sesji Rady Miejskiej  w Byczynie  w formie  transmisji on- line na stronie http://bip.byczyna.pl/7667/4431/transmisja-obrad-rady-miejskiej-w-byczynie.html 

Wersja XML