Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków będących w zasobie Gminy Byczyna

PDFZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

DOCFORMULARZ OFERTY.doc

PDFUMOWA.pdf

XLSXZAŁĄCZNIK NR 1 - WYKAZ OBIEKTÓW BUD..xlsx

PDFPROTOKÓŁ Z OTWARCAIA OFERTA - Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków.pdf

 

PDFUnieważnienie zapytania ofertowego.pdf

Wersja XML