Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie przeglądów poszerzonych (pięcioletnich) obiektów inżynierskich na terenie Gminy Byczyna

PDFZAPYTNIE OFERTOWE.pdf

DOCFORMULARZ OFERTY.doc

PDFUMOWA.pdf

DOCZAŁĄCZNIK NR 1 - WYKAZ OBIEKTÓW INŻ .doc

PDFPROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - Wykonanie przeglądów poszerzonych (pięcioletnich) obiektów inżynierskich na terenie Gminy Byczyna.pdf

Wersja XML