Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa kruszywa do remontu dróg etap I

PDFZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

PDFformularz oferty.pdf

PDFumowa.pdf

PDFPROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT- Kruszywo łamane (wyłącznie granit lub bazalt) o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm w szacunkowej ilości ok. 310 ton.pdf

Wersja XML