Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna w roku 2020

PDFzapytanie ofertowe (1).pdf

DOCXzałącznik nr 1- formularz oferty.docx

DOCzałącznik nr 2 -oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

PDFzałącznik nr 3- projekt umowy.pdf

DOCXwykaz nieruchomości.docx

Wersja XML