Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z 2020 roku

PDFProtokół z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 13 stycznia 2020 r. .pdf
PDFProtokół z sesji Rady Miejskiej w Bycyznie z dnia 29 sytcznia 2020 r..pdf

PDFProtokół z sesji Rady Miejskiej w BYcyznie z dnia 25 lutego 2020..pdf
PDFProtokół z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 kwietnia 2020 roku .pdf
PDFProtokół z sesji Rady Miejskiej w Bycyznie z dnia 7 maja 2020 r..pdf
PDFProtokół Nr XXV_20 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie 28 maja 2020 .pdf

PDFProtokół z XXVI sesji Rady Miejskiej w Byczynie z 24 czerwca 2020 .pdf

PDFProtokół z XXVII sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 lipca 2020.pdf
PDFProtokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 sierpnia 2020 .pdf
PDFProtokoł z XXIX sesji Rady Miejskiej w Byczynie .pdf

PDFProtkół z XXX sesji Rady Miejskiej w Bycyznie z dnia 28 października 2020.pdf
PDFProtkół z XXXI sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 3 listopada 2020 .pdf

PDFProtokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2020 r..pdf
 

Wersja XML