Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 13/2020 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 13/2020
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w 2020 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815 ), art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2019 r. poz.1398) oraz Zarządzenia Nr OR.120.2.2020 Starosty Kluczborskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w 2020 roku, ustalam zasady realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w 2020 roku zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzam do stosowania:
1) Wytyczne do działalności w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w 2020 roku, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
2) Kalendarzowy plan działania dotyczący planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w 2020 roku, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych Urzędu Miejskiego w Byczynie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do zarządzenia:

PDFZałącznik do zarządzenia Nr13-2020.pdf (173,31KB)