Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Prezydenckie 2020

 

PDFPostanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.pdf

 

Termin głosowania

10 maja 2020 r.

w godzinach od 7.00 do 21.00


Kalendarz wyborczy

PDFKalendarz wyborczy.pdf
 

Pomocne druki

PDFInstrukcja wpisania do Rejestru Wyborców.pdf
DOCPisemna deklaracja (edytowalna).doc
DOCWniosek o dopisanie do spisu wyborców.doc
RTFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.RTF
DOCWniosek o udostępnienie spisu wyborców.doc
DOCWniosek o wpisanie do rejestru wyborców.doc
DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.docInformacja Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych:

PDFInformacja.pdf
 

 

 1. W przypadku, gdy urząd gminy zapewniający obsługę urzędnika wyborczego jest nieczynny lub tryb jego pracy, w tym możliwość przyjmowania interesantów, został ograniczony, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.
  W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
 2. w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
 1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
 2. potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);
   


Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Byczynie w dniu 10 kwietnia 2020 r. - 7:30 - 13:30.


Adres poczty elektronicznej, na który można przesłać scan dokumentów:
pkw-160401@pkw.gov.pl


Oryginały dokumentów można składać w skrzynce podawczej usytuowanej
w "Strefie petenta"  Urzędu Miejskiego w Byczynie, szczegóły:
http://byczyna.pl/9267/4330/strefa-dla-petenta-w-urzedzie-miejskim-w-byczynie.html
 

 

 

 


PDFOBWIESZCZENIE Burmistrza Byczyny z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.pdf
 


Wzór zgłoszenia wyborcy do obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta RP (spoza komitetu wyborczego)

Uwaga! Wypełnione zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych prosimy przekazywać do Delegatury drogą mailową (zdjęcie lub skan) na adres .

DOCZgłoszenie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych.doc
 PDFUchwała w sprawie powołania Okręgowych Komisji Wyborczych.pdf
 


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uplywie-terminow-zwiazanych-z-uprawnieniami-wyborcow-niepelnosprawnych-w-wyborach-prezy

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-k

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-za-

 

 

PDFZarządzenie Nr 21 2020 Burmistrza Byczyny z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów.pdf
 

Wersja XML