Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 stycznia 2020 r., sesja XXI, Kadencja VIII

Uchwała Nr XXI/138/20
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019 / 2020 na terenie Gminy Byczyna. PDFUchwała Nr XXI_138_20-Ceny paliw.pdf

Uchwała Nr XXI/139/20
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/430/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Byczyna PDFUchwała Nr XXI_139_20 -Uchylenie.pdf

Uchwała Nr XXI/140/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Byczyna PDFUchwała Nr XXI_140_20-Zasady sprawowania pogrzebu.Kopia.pdf

Uchwała Nr XXI/141/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 stycznia 2020 r. W sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonych przez Panią Renetę Sutor dotyczących postulatów w zakresie prawa miejscowego ( bezpłatne parkingi przed kościołami, cmentarzami, szpitalami i urzędami oraz  oznakowania takich parkingów), ustawy  o podatku od towarów i usług  ( uchylenie przepisów w zakresie  posiadania obowiązkowego konta VAT w firmowych rachunkach bankowych), zmian w przepisach ustawy kodeks cywilny w zakresie  art. 357 oraz zmian    w ustawie o kredycie konsumenckim, postępowania spadkowego oraz przepisów   o dożywocie, wprowadzenia zasad etyki kupieckiej i zawodowej, oznaczenia produktów żywnościowych, zakazu reklam zabawek dla dzieci  w okresie listopad, grudzień, maj  i czerwiec oraz wykorzystywania psychologii dziecięcej w handlu, w zakresie kodeksu postępowania cywilnego w zakresie ugody mediacyjnej, utworzenia ogólnopolskiego portalu zbiórek publicznych oraz poparcia w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopaty Polski petycji    o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski wniesionej przez Panią Renatę Sutor PDFUchwała Nr XXI_141_20-petycja.pdf

Uchwała Nr XXI/142/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Byczynie na 2020 r. PDFUchwała Nr XXI_142_20-Plan Pracy Rady.pdf

Uchwała Nr XXI/143/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia na 2020 rok. PDFUchwała Nr XXI_143_20-Plan pracy Komisji Oświaty.pdf

Uchwała Nr XXI/144/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFUchwała Nr XXI_144_20-Budzet.pdf

PDFWykaz głosowań na XXI sesji Rady Miejskiej w Byczynie.pdf
 

Wersja XML