Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podstawowa kwota dotacji na 2020 rok dla placówek publicznych i niepublicznych dotowanych przez Gminę Byczyna

Informacja podlegająca ogłoszeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17), Gmina Byczyna ogłasza:

1. Podstawową kwotę dotacji na 2020 rok dla placówek publicznych i niepublicznych dotowanych przez Gminę Byczyna oraz statystyczną liczbę uczniów i wychowanków

Typ placówki Podstawowa kwota dotacji
(roczna)
Podstawowa kwota dotacji
(miesięczna)
Statystyczna liczba
uczniów/wychowanków
Przedszkole 9533,85 zł 794,49 zł 208
Oddział przedszkolny
przy szkole podstawowej
7357,00 zł 613,08 zł 33

 

Wersja XML