Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 229/2019 Burmistrza Byczyny z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania obecnego oraz powołania nowego Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Byczynie

ZARZĄDZENIE NR 229/2019
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie odwołania obecnego oraz powołania nowego Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Byczynie

Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Odwołuję Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Byczynie oraz jednostkach organizacyjnych gminy, w osobie Pana Wojciecha Skarbeckiego.
2. Wyznaczam Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Byczynie w osobie Pana Roberta Stańczyka.
§ 2. Zakres obowiązków Inspektora Ochrony Danych określa art. 39 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia. 27 kwietnia 2016 r.
§ 3. Uchyla się Zarządzenie nr 85/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Byczynie oraz jednostkach organizacyjnych gminy oraz Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 85/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Byczynie oraz jednostkach organizacyjnych gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.01.2020 r.
§ 5. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia.
 

Wersja XML