Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 13 stycznia 2020 r. sesja XX, Kadencja VIII


UCHWAŁA NR XX/135/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 13 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFUchwała Nr XX_135_20-Budżet.pdf 

Uchwała XX/136/20
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 13 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata
2020–2034 PDFUchwała Nr XX_136_20- WPF.pdf

UCHWAŁA NR XX/137/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 13 stycznia 2020 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana
Zamojskiego w Byczynie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Byczynie poprzez
dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych PDFUchwała Nr XX_137_20-Szkoła.pdf

PDFWykaz głosowń na XX sesji Rady Miejskiej w Byczynie .pdf

Wersja XML