Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z XIX sesji Rady Miejskiej w Byczynie 30 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR XIX/126/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi
dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości PDFUchwała Nr XIX_126_19-Dzierżawy.pdf

UCHWAŁA NR XIX/127/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFUchwała Nr XIX_127_19 - Budżet 2019.pdf

Uchwała XIX/128/19
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata
2019–2034 PDFUchwała Nr XIX_128_19-WPF.pdf

UCHWAŁA NR XIX/129/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Problemów Społecznych na rok 2020 PDFUchwała Nr XIX_129_19-Program.pdf

UCHWAŁA NR XIX/130/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Byczyna na rok 2020-2023 PDFUchwała Nr XIX_130_19 - Program N.pdf

UCHWAŁA NR XIX/131/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych PDFUchwała Nr XIX_131_19 - Zajęcie pasa.pdf

UCHWAŁA NR XIX/132/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
MPZP JAŚKOWICE obejmującego obszar w obrębach: Polanowice, Ciecierzyn, Gołkowice, Jaśkowice, Byczyna, Borek, Roszkowice PDFUchwała Nr XIX_132_19 - PZP Jaskowice.pdf

UCHWAŁA NR XIX/133/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok PDFUchwała Nr XIX_133_19-Budżet 2020.pdf

Uchwała Nr XIX/134/19
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na
lata 2020–2034 PDFUchwała Nr XIX_134_19 - WPF 2020 .pdf

PDFWykaz głosowań na XIX sesji Rady Miejskiej w Byczynie .pdf
 

Wersja XML