Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zimowe utrzymanie dróg na terenach wiejskich Gminy Byczyna sezonie zimowym 2020

PDFZapytanie ofertowe.pdf


DOCZałącznik Nr 2.1 -Formularz ofertowy dla cz. 1.doc
DOCZałącznik Nr 2.2 Formularz ofertowy dla cz. 2.doc
DOCZałącznik Nr 2.3 Formularz ofertowy dla cz. 3.doc
DOCZałącznik Nr 2.4 Formularz ofertowy dla cz. 4.doc
DOCZałącznik Nr 2.5 Formularz ofertowy dla cz. 5.doc


DOCZałącznik Nr 3 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia.doc


PDFZałącznik nr 4 - umowa.pdf
DOCZałącznik nr 2 do umowy nr OŚ.7234.5.2019.ŁG.doc
DOCZałącznik nr 3 do umowy nr OŚ.7234.5.2019.ŁG.doc
DOCZałącznik nr 4 do umowy nr OŚ.7234.5.2019.ŁG.doc
 

DOCZałącznik Nr 5 Wykaz dróg z podziałem na sektory wskazanych do zimowego.doc

 

Obszary odśnieżania:

część 1 - sektor A

PDFBiskupice - wieś.pdf
PDFJakubowice - wieś II, Jakubowice - kier. żwirownia.pdf
PDFJakubowice wieś I.pdf
PDFKochłowice - Gród Rycerski – Zalew – Ścieżka Rowerowa – Polanowice - Brzózki.pdf
PDFKochłowice - wieś, Biskupice KOREA.pdf
PDFPolanowice - Brzózki.pdf
PDFPolanowice - wieś.pdf
PDFProślice 1.pdf
PDFProślice 2.pdf
 

część 2 - sektor B

PDFGosław.pdf

PDFNasale – Nowy Gródek, Godzików.pdf
PDFNasale - wieś II.pdf
PDFNasale wieś I.pdf
PDFPogorzałka.pdf
PDFRoszkowice wieś, Roszkowice Piekło.pdf
PDFSierosławice.pdf
PDFWojsławice.pdf
 

część 3 - sektor C

PDFBorek - wieś.pdf
PDFBorek-Mrówka.pdf
PDFGołkowice - Gołkowice Daniszów.pdf
PDFJaśkowice - wieś.pdf

 

część 4 - sektor D

PDFChudoba.pdf
PDFDobiercice - Pszczonki, Dobiercice - wieś.pdf
PDFParuszowice – Kolonia Długa.pdf
PDFParuszowice - wieś.pdf
PDFPszczonki.pdf
PDFSarnów.pdf

 

część 5 - sektor E

PDFCiecierzyn - wieś.pdf
PDFCiecierzyn „Ciecierski Młyn”.pdf
PDFJanówka - wieś.pdf
PDFKostów - wieś.pdf
PDFMiechowa - Olek.pdf
PDFMiechowa - wieś.pdf
 

 

 


 

 

Wersja XML