Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych na terenie miasta Byczyna w sezonie zimowym 2020

 

PDFZapytanie ofertowe.pdf

DOCZałącznik nr 1 - Formularz oferty.doc


PDFZałącznik nr 2 - umowa.pdf

DOCZałącznik nr 2 wykaz dróg do umowy nr OŚ.7234.4.2019.ŁG.doc

DOCZałącznik nr 3 wykaz telefonów do umowy nr OŚ.7234.4.2019.ŁG.doc

DOCZałącznik nr 4 karta czasu pracy do umowy nr OŚ.7234.4.2019.ŁG.doc

 

DOCZałącznik nr 3 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia.doc

PDFZałącznik nr 4 - obszar odśnieżania.pdf
DOCZałącznik nr 5 - Wykaz dróg, ulic, chodników i placów wyznaczonych do zimowego utrzymania dróg na rok 2020.doc 

Wersja XML