Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 2020

PDFZaproszenie do złożenia oferty .pdf
PDFWykaz wykonanych usług.pdf
PDFProjekt umowy.pdf
PDFFormularz ofertowy.pdf
 

Wersja XML