Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont ul. Kościuszki wraz z łącznikiem do ul. Klonowej w Byczynie

 

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

 

Uwaga modyfikacja

 

PDFZmiana treści SIWZ, zmiana treści ogłoszenia.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFSIWZ-modyfikacja 20.11.2019.pdf
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy - modyfikacja 20.11.2019.pdf

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/ca7420e8-f788-427e-95b3-ce17d297aff4

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - wzór oferty.doc
DOCZałącznik nr 2, 3 do SIWZ - oświadczenia.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 i 6 do SIWZ - wykazy - robót i osób.doc
DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy.doc
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - STWiOR.pdf
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - przedmiar robót.pdf
ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ - dokumentacja projektowa.zip
 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2736052e-d619-4271-b5e2-54b507554d2c

Wersja XML