Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dyżur Przewodniczącego Rady

DYŻUR PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Byczynie
Pani Urszula Bilińska

przyjmuje interesantów w sprawach

skarg i wniosków

w środy w godzinach od 16.00 – 17.30
w Urzędzie Miejskim w Byczynie,
pok. nr 10 – Biuro Rady.

W pozostałe dni skargi i wnioski przyjmowane są w Biurze Rady w godzinach pracy
Urzędu Miejskiego w Byczynie

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Byczynie
/-/ Urszula Bilińska

 

Wersja XML