Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa i adaptacja budynku komunalnego nr 82 w Polanowicach dla repatriantów

 

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
 

 

PDFWyjaśnienie treści SIWZ 4.09.2019.pdf
ATHATH PRZEDMIAR, BUDOWLANKA Polanowice.ath
ATHATH PRZEDMIAR,ELEKTRTKA Polanowice.ath
ATHATH PRZEDMIAR,INSTALACJE Polanowice.ath
 

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - wzór oferty.doc
DOCZałącznik nr 2, 3 do SIWZ - oświadczenia.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 i 6 do SIWZ - wykazy - robót i osób.doc
DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy.doc
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf
ZIPDokumentacja techniczna.zip
ZIPPrzedmiary.zip
PDFSWiORB.pdf
 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f1f3b3f1-2c9d-4271-b8d7-633ff32e8d2d

Wersja XML