Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej

 

PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Byczynie.pdf
 

PDFProtokoły z Wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Byczynie.pdf
 

 

PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Byczynie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13.pdf
 

 

PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Byczynie zarządzonych na dzień 4 sierpnia 2019 r..pdf

 

PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie o zarejestrowaniu listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Byczynie zarządzonych na dzień 4 sierpnia 2019 r..pdf
 

 

PDFInformacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie.pdf
 

PDFPostanowienie KW w Opolu I w sprawie powołania MKW w Byczynie.pdf


PDFPostanowienie KW w Opolu I w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia MKW w Byczynie.pdf
 

 

PDFKomunikat KW w Opolu I o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Rady Miejskiej w Byczynie.pdf
 

PDFObwieszczenie Burmistrza Byczyny o numerze i granicach okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie.pdf
 

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I - rejestracja komitetów.pdf


PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.pdf


PDFZarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Byczynie.pdf


 

WZORY DOKUMENTÓW - WYBORY W TOKU KADENCJI 2018-2023

 

https://opole.kbw.gov.pl/528_Wybory_w_toku_kadencji/1/31573_WZORY_DOKUMENTOW_-_WYBORY_W_TOKU_KADENCJI_2018-2023

Wersja XML