Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrola problemowa w Referacie Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju

PDFOcena realizacji zadania w zakresie prowadzenia postępowań związanych z wydawaniem decyzji celu publicznego....pdf
 

Wersja XML