Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową podczas kursu ogólnobudowlanego w ramach realizacji projektu pn.: "Twoje życie - nasza wspólna sprawa II"

PDF1.Zaproszenie do składania ofert.pdf
PDF2.Specyfikacja w istotnych warunkach zamówienia.pdf
PDF3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
PDF4.Oferta cenowa.pdf
PDF5.Oświadczenie o braku powiązań.pdf
PDF6.Wzor umowy.pdf
PDF7. Szczegolowy harmonogram.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML