Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania 2018

Urząd Miejski w Byczynie

PDFBILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ 2018.pdf

PDFINFORMACJA za 2018.pdf

DOCXINFORMACJA DODATKOWA za 2018.docx

PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI 2018.pdf

PDFZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU JEDNOSTKI 2018.pdf

 

Gmina Byczyna

PDFBILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ŁĄCZNY 2018.pdf

PDFINFORMACJA ŁĄCZNA za 2018.pdf

PDFINFORMACJA DODATKOWA łączna za 2018.pdf

PDFBILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JST 2018.pdf

PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI ŁĄCZNY 2018.pdf

PDFZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU JEDNOSTKI ŁĄCZNE 2018.pdf

Wersja XML