Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont kaplicy p.w. św. Jadwigi w Byczynie

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

PDFZawiadomienie o odrzuceniu oferty.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

04.03.2019 r.

PDFPrzedmiar robót po modyfikacji - 4.03.2019 r..pdf
PDFWyjaśnienia treści SIWZ, zmiana treści SIWZ (2)..pdf
 

Uwaga!!! Modyfikacja - 01.03.2019 r. 

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFPrzedmiar po modyfikacji - 1.03.2019 r..pdf
PDFSIWZ - modyfikacja 1 marca 2019 r..pdf
PDFZawiadomienie o zmianie ogłoszenia, zawiadomienie o zmianie SIWZ.pdf
 

 

 

PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - wzór oferty.doc
DOCZałącznik nr 2, 3 do SIWZ - oświadczenia.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 i 6 do SIWZ - wykazy - robót i osób.doc
DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy.doc
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - STWiOR kaplica św. Jadwigi.pdf
ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - przedmiary robót.zip
ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ - dokumentacja projektowa.zip
 


 

Wersja XML