Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycje

Lp Petycja odpowiedź uwagi
1 PDFPetycja w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora OSP w Byczynie .pdf PDFOdpowiedz nr 1 .pdf
 
 
2 PDFPetycja w sprawie placów zabaw.pdf
 
PDFOdpowiedz (2).pdf
 
 
3 PDFPetycja o wykonanie kontroli nad relizacją rozkładów jazdy.pdf
 
PDFOdpowiedz 3..pdf
 
 
4 PDFPetycja w sprawie zmany przepisów prawa miejscowego z dnia 2 grudnia 2019 r. .pdf PDFOdpowiedz na petycje nr 4-5.pdf
 
 
5 PDFPetycja w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 6.12.2019 r..pdf  
6 PDFPetycja w sprawie przystanku na ul. Zamyskiego .pdf PDFOdpowiedź ws. przystanku.pdf
 
 
7 PDFPetycja w sprawie wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej.pdf
 

PDFOdpowiedź ws. tarczy.pdf

PDFOdpowiedź nr 7.pdf
 

 
8 PDFPetycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf
 

PDFOdpowiedz nr 8 .pdf

PDFOdpowiedz 8 b.pdf
 

 
PDFPetycja dotycząca zabezpiecznei roszczeń na skutek powikłań u osob zaszczepionych przeicwko SARS_CoV_2.pdf
 
PDFOdpowiedz Nr 9.pdf
 
 
  2021 
10

PDFPetycja w sprawie opini ws. przeprowadzenia referendum ludowego..pdf

PDFPetycja o popracie Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.pdf
 

PDFOdpowiedz nr 10.pdf
 
 
11 PDFPetycja w sprawie wydania zakazu noszenia maseczek ochronnych.pdf
PDFUzupełnienie do petycji z dnia 12 stycnzia 2022.pdf
 
PDFOdpowiedz nr 12.pdf
 
 
  2022
12 PDFPetycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza.pdf
 
PDFUchwała.pdf
PDFOdpowiedz.pdf
 
 
13

PDFPetycja w spraie zmiany programu ochrony środowiska.pdf
 

PDFUchwała i odpowiedź.pdf
 
 
14 PDFPetycja dot. optymalizacji zakupu kosztów energii.pdf
 
   

PDFZbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Byczynie.pdf
PDFSprawozdanie Komisji Skarg Wniosków i Petycji dotyczące petycji rozpatroznych w 2021 roku.pdf
 

Wersja XML