Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Byczynie VIII kadencji - rok 2019


PDFProtokół Nr VI_2019 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie dnia 30 stycznia 2019 r. .pdf

PDFProtkół Nr VII_2019 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie dnia 6 lutego 2019 r. .pdf

PDFProtokół z VIII sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 lutego 2019 r. .pdf

PDFProtkół Nr IX_2019 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie dnia 27 lutego 2019 r. .pdf

PDFProtkół Nr X_2019 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie dnia 27 marca 2019 r. .pdf

PDFProtokół Nr XI_19 z Sesji Rady Mieskiej w Byczynie z dnia 26 kwietnia 2019 roku..pdf

PDFProtokół z XII sesji Rady Miejskiej w Bycyznie z dnia 29 maja 2019 r. .pdf
PDFProtkół z XIII sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 6.06.2019 .pdf
PDFProtokół z XIV sesji Rady Miejskiej w Byczynie z 28 sierpnia 2019 r.pdf
PDFProtokół z XV sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2019 r.pdf
PDFProtokół z XVI sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 października 2019 r. .pdf
PDFProtokół z XVII sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 listopada 2019 r. .pdf
PDFProtokół z XVIII sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 13 grudnia 2019 r. .pdf
PDFProtokół Nr XIX_19 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 30 grudnia 2019 r..pdf
 

Wersja XML