Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 18 października 2018 r

UCHWAŁA NR LVII/434/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/398/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Byczyna na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania PDFUchwała Nr LVII_434_18-Ogrzewanie.pdf
 

UCHWAŁA NR LVII/435/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFUchwała Nr LVII_435_18-Budżet.pdf

Uchwała LVII/436/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 18 października 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2018–2034 PDFUchwała Nr LVII_436_18-WPF .pdf

UCHWAŁA NR LVII/437/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Byczyna  PDFUchwała Nr LVII_437_18-Zmiana statutu.pdf

Wersja XML