Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

18. Budowa Otwartych Stref Aktywności w gminie Byczyna

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 

PDFSIWZ.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
XLSXcz. I. - zestawienie rzeczowo - finansowe (załącznik do oferty).xlsx
XLSXcz. II. - zestawienie rzeczowo - finansowe (załącznik do oferty).xlsx
XLSXcz. III. - zestawienie rzeczowo - finansowe (załącznik do oferty).xlsx
XLSXcz. IV. - zestawienie rzeczowo - finansowe (załącznik do oferty).xlsx
XLSXcz. V. - zestawienie rzeczowo - finansowe (załącznik do oferty).xlsx
DOCXZałącznik nr 2, 3 do SIWZ - oświadczenia.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa.docx
DOCXZałącznik nr 5 i 6 do SIWZ - wykazy - robót i osób.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy.docx
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf
7ZDokumentacja projektowa cz. I.7z
7ZDokumentacja projektowa cz. II.7z
7ZDokumentacja projektowa cz. III.7z
7ZDokumentacja projektowa cz. IV.7z
7ZDokumentacja projektowa cz. V.7z

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0a8e8917-7ad6-4614-a1bd-5e8761c9212f

Wersja XML