Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

13. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie od 01.11.2018 do 31.12.2020 r.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Wyjaśnienia treści SIWZ 19.09.2018

PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf
 

Modyfikacja 14.09.2018

PDFSprostowanie ogłoszenia - publikacja.pdf
PDFZmiana treści SIWZ, zmiana treści ogłoszenia.pdf
PDFSprostowanie ogłoszenia.pdf
PDFSIWZ po modyfikacji 14.09.2018.pdf
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy modyfikacja 14.09.2018.pdf
 

_____________________________________

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 

PDFSIWZ.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty (na lata).doc

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa.docx
DOCXZałącznik nr 5 i 6 do SIWZ - wykazy - usług i sprzętu.docx
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.pdf
PDFOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf
PDFUchwała w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna.pdf

Wersja XML