Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

12. Usługa dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Byczyna na bazie dzierżawionych przez Wykonawcę kotłowni wraz z urządzeniami

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx
DOCXZałącznik nr 2, 3 do SIWZ - oświadczenia.docx
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa.doc
DOCXZałącznik nr 5 i 6 do SIWZ - wykazy - usług i osób.docx
DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy - sprzedaż.doc
DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ - UMOWA DZIERŻAWY - wzór.docx
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4ae494fa-4285-4c4b-9d91-f33cfbd9d3fe

 

Wersja XML