Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

11. Utwardzenie drogi wewnętrznej w m. Kochłowice (do pałacu)

PDFzawiadomienie o wyborze Droga Kochlowice.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - wzór oferty.doc
DOCZałącznik nr 2, 3 do SIWZ - oświadczenia.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 i 6 do SIWZ - wykazy - robót i osób.doc
DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy.doc
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.pdf
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - SWiORB.pdf
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf
ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ - dokumentacja projektowa.zip
 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=029e0993-37b8-45ab-8a21-6bae47c21be1

Wersja XML