Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

10. Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaśkowicach

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - wzór oferty.doc
DOCXZałącznik nr 2, 3 do SIWZ - oświadczenia.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa.docx
DOCXZałącznik nr 5 i 6 do SIWZ - wykazy - robót i osób.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy.docx
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf
RARZałącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.rar
ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - SWiORB.zip
ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ - przedmiary robót.zip
 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=07f442ce-7223-4c5b-b747-0e5d4bc49269

Wersja XML