Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z kontroli realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Problemów Społecznych

PDFProtokół z kontroli realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Problemów Społecznych .pdf
 

Wersja XML