Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania realizowanego przez Zamawiającego, tj.: „Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Byczyna: Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa, Ciecierzyn i Byczyna”

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu - modyfikacja 07.036.2018.pdf
PDFZapytanie ofertowe - modyfikacja 07.03.2018.pdf
PDFZawiadomienie o modyfikacji treści zapytania ofertowego.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFZapytanie ofertowe.pdf

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz oferty.docx
DOCXZałącznik nr 2 - Wykaz osób.docx
DOCXZałącznik nr 3 - Wykaz usług.docx
DOCXZałącznik nr 4 - Oświadczenie powiązanie osobowe i kapitałowe.docx
PDFZałącznik nr 5 - Wzór umowy.pdf
PDFZałącznik nr 6 - PFU.pdf

Wersja XML