Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania realizowanego przez Zamawiającego, tj.: „Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Byczyna: Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa, Ciecierzyn i Byczyna”

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

PDFZapytanie ofertowe.pdf


DOCXZałącznik nr 1 - Formularz oferty.docx
DOCXZałącznik nr 2 - Wykaz osób.docx
DOCXZałącznik nr 3 - Wykaz usług.docx
DOCXZałącznik nr 4 - Oświadczenie.docx
DOCZałącznik nr 5 - Wzór umowy.doc
PDFZałącznik nr 6 - PFU.pdf
 

Wersja XML