Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

7. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie od 01.03.2018 do 31.12.2020 r.

PDFZawiadomienie o odrzuceniu oferty GIERAS.pdf
PDFZawiadomienie o odrzuceniu oferty PETER.pdf
PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFSIWZ modyfikacja 22.01.2018.pdf
PDF6.1. Zmiana treści SIWZ. Wyjaśnienie treści SIWZ..pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ.pdf
PDFUchwała regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Byczyna.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa.docx
DOCXZałącznik nr 5 i 6 do SIWZ - wykazy - usług i sprzętu.docx
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.pdf
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wersja XML