Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan Rozwoju Lokalnego

Byczyna, dnia 1 czerwca 2006 r.

Plan Rozwoju LokalnegoGmina Byczyna przystąpiła do tworzenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007 – 2013 

Zadaniem Planu jest powiązanie projektów z celami Strategii Rozwoju Gminy
i źródłami finansowania projektów.
Zwracamy się z prośbą do przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych, inwestorów
i stowarzyszeń zamierzających w latach 2007 – 2013 rozpocząć inwestycje na terenie Gminy Byczyna, o zgłoszenie propozycji do Planu Rozwoju Lokalnego do Urzędu Miejskiego w Byczynie przy ul. Rynek 1, tel. 0-77 413 41 50 wew. 30. Niezbędnym jest określenie charakteru inwestycji i harmonogramu działań we wskazanym okresie czasowym.
 

Z poważaniem
Burmistrz Byczyny
Ryszard Grüner
 
Wersja XML