Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan Rozwoju Lokalnego

Byczyna, dnia 1 czerwca 2006 r.

Plan Rozwoju LokalnegoGmina Byczyna przystąpiła do tworzenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007 – 2013 

Zadaniem Planu jest powiązanie projektów z celami Strategii Rozwoju Gminy
i źródłami finansowania projektów.
Zwracamy się z prośbą do przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych, inwestorów
i stowarzyszeń zamierzających w latach 2007 – 2013 rozpocząć inwestycje na terenie Gminy Byczyna, o zgłoszenie propozycji do Planu Rozwoju Lokalnego do Urzędu Miejskiego w Byczynie przy ul. Rynek 1, tel. 0-77 413 41 50 wew. 30. Niezbędnym jest określenie charakteru inwestycji i harmonogramu działań we wskazanym okresie czasowym.
 

Z poważaniem
Burmistrz Byczyny
Ryszard Grüner
 
Wersja XML

Urząd Miejski w Byczynie
ul. Rynek 1
46-220 Byczyna
tel. 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax 77 413 41 50
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 14147875
w tym miesiącu: 60381
dzisiaj: 190

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1