Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Byczyny o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla Gminy Byczyna na lata 2017–2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

PDFObwieszczenie Burmistrza Byczyny o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla Gminy Byczyna na lata 2017–2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Progn.pdf

PDFProjekt Programu ochrony środowiska dla Gminy Byczyna na lata 2017–2020 z perspektywą do 2024 roku.pdf

PDFZalacznik graficzny 1_uwarunkowania przyrodnicze.pdf

PDFZalacznik graficzny 2_formy ochrony przyrody.pdf

PDFZalacznik graficzny 3_zagrozenie powodziowe.pdf

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska.pdf

PDFZalacznik tekstowy 1_RDOS_Zakres Prognozy.pdf

PDFZalacznik tekstowy 2_PWIS_Zakres Prognozy.pdf

PDFZalacznik tekstowy 3_Oswiadczenie autora Prognozy.pdf

Wersja XML