Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

UWAGA: zmiana terminów

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia..pdf

PDFSIWZ modyfikacja 27.10.2017.pdf
PDF4.2. Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf
PDF4.3. Zmiana treści ogłoszenia. Zmiana treści SIWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

 

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy - po modyfikacji.pdf
PDFZmiana treści SIWZ 12.10.2017.pdf


Termin składania ofert upływa dnia 17 listopada 2017 r. o godz. 09.00

Termin określony powyżej jest terminem wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi dnia  17 listopada 2017 r.  godz. 09.15  w Urzędzie Miejskim w Byczynie - sala nr  9.

 

PDFOgłoszenie.pdf
 

https://ec.europa.eu/tools/espd/request/ca/finish

 

PDFSIWZ.pdf
PDFUchwała regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Byczyna.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.doc
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy.docx
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa.docx
DOCXZałącznik nr 5 i 6 do SIWZ - wykazy - usług i sprzętu.docx
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.pdf
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2018-2020.pdf
 

Wersja XML