Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referaty i stanowiska

Nr
Pok.

Stanowisko

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Wew.

KIEROWNICTWO

19

BURMISTRZ BYCZYNY

Iwona Sobania

burmistrz@byczyna.pl

22

12

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Renata Marzec

usc@byczyna.pl

23

19

SEKRETARZ GMINY

Jakub Goliński

sekretarz@byczyna.pl

20

14A

SKARBNIK GMINY

Edyta Sztucka

skarbnik@byczyna.pl

16

Referat Organizacyjny i Oświaty

10

KIEROWNIK REFERATU
BIURO RADY
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Marcin Czech

biurorady@byczyna.pl

14

6

INFORMATYK

Tomasz Lenart

informatyk@byczyna.pl

36

19

SEKRETARIAT
RP-7

Katarzyna Olek

sekretariat@byczyna.pl

21

13

KADRY
CEIDG
INFORMACJA PUBLICZNA
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL, KONCESJE 

Gabriela Wróbel

kadry@byczyna.pl
g.wrobel@byczyna.pl

12

30

OŚWIATA
STYPENDIA SZKOLNE

Barbara Szyc

oswiata@byczyna.pl

25

Sebastian Szymała

stypendia@byczyna.pl

Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych

12

KIEROWNIK REFERATU
URZĄD STANU CYWILNEGO

Renata Marzec

usc@byczyna.pl

23

ARCHIWUM
OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH
KONTROLA ZARZĄDCZA

Izabela Buła-Golińska

izabela.bula@byczyna.pl

5

DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI

Halina Chodzińska

meldunki@byczyna.pl

15

Katarzyna Skaropińska

bok@byczyna.pl

29

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
OBRONA CYWILNA
UBEZPIECZENIA
OCHRONA ZDROWIA

Marek Rychlicki

gzr_oc@byczyna.pl

33

Referat Finansowo-Księgowo-Podatkowy

7

KIEROWNIK REFERATU

Aneta Dubowiecka

a.dubowiecka@byczyna.pl

17

AKCYZA

Beata Brewus

podatki@byczyna.pl

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA

Anna Krzus

a.krzus@byczyna.pl

16

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

Barbara Kusiak

b.kusiak@byczyna.pl

18

Marija Gołoszczapowa

m.goloszczapowa@byczyna.pl

14

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA
PŁACE

Irena Malinowska–Jurowicz

irena.malinowska-jurowicz@byczyna.pl

19

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

Jolanta Rychlicka

j.rychlicka@byczyna.pl

17

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA
FUNDUSZ SOŁECKI

Bożena Misiarz

b.misiarz@byczyna.pl

37

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA Katarzyna Wilczyńska k.wilczynska@byczyna.pl
4 ODPADY KOMUNALNE Angelika Rychlik a.rychlik@byczyna.pl 10

Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju 

24

KIEROWNIK REFERATU

Aneta Sztojko-Chałupczyńska

zamowieniapubliczne@byczyna.pl

28

25

Z-CA KIEROWNIKA REFERATU
FUNDUSZ SOŁECKI
ZARZĄDZANIE DROGAMI GMINNYMI

Łukasz Goliński

ekologia@byczyna.pl

27

DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY
PRZYDOM. OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Szymon Kondracki s.kondracki@byczyna.pl
26 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Dorota Migoń d.migon@byczyna.pl 31
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
WYKUP MIESZKAŃ
WYCINKA DRZEW
Wiesław Jurowicz budownictwo@byczyna.pl

27

SPÓŁKA WODNA
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
OCHRONA ŚRODOWISKA

Agnieszka Golińska

a.golinska@byczyna.pl

30

UMOWY DZIERŻAWY
ROZGRANICZENIA

Marzena Kaczkowska

m.kaczkowska@byczyna.pl

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Bożena Korzeniowska

b.korzeniowska@byczyna.pl

23 ZABYTKI
OPP
Magdalena Olender promocja@byczyna.pl 29
OBSŁUGA PROJEKTU (BIGS)
ODPADY KOMUNALNE
Angelika Budz podanie.bigs@byczyna.pl
a.budz@byczyna.pl
Stanowisko ds. Kontroli i Audytu Wewnętrznego
28 GŁ. SPECJALISTA DS. KONTROLI
AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Iwona Statuch kontrola_um@byczyna.pl 35
Stanowisko ds. Inwestycji i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi
27A INWESTYCJE GMINNE,
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Przemysław Mączka wp@byczyna.pl 32
Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
22 Nieodpłatna Pomoc Obywatelska ------------------ ------------------ 34
Wersja XML