Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spis zadań według referatów

Załatw sprawę w Urzędzie Miejskim w Byczynie

 

Telefony kontaktowe do urzędu:

77 413 41 50
77 413 41 66
77 413 40 23

Spis numerów wewnętrznych

W celu wysłania faksu proszę dzwonić pod numer wew. 40

 


Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych


Kierownik referatu: Renata Marzec  (pokój nr 12  tel. wew. 23)

Do zadań referatu należy:


Referat Organizacyjny i Oświaty


Kierownik referatu: Marcin Czech  (pokój nr 10  tel. wew. 14)

Do zadań referatu należy:


Referat Finansowo-Księgowo-Podatkowy


Kierownik referatu: Aneta Dubowiecka  (pokój nr 7  tel. wew. 17)

Do zadań referatu należy:


Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju


Kierownik referatu: Aneta Sztojko-Chałupczyńska  (pokój nr 24  tel. wew. 28)

Z-ca kierownika referatu: Łukasz Goliński  (pokój nr 25  tel. wew. 27)

Do zadań referatu należą:

Poza tym w ramach byłego referatu BIGS:


Urząd Stanu Cywilnego


Kierownik: Renata Marzec  (pokój nr 12  tel. wew. 23)

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:


Stanowisko ds. kontroli i audytu wewnętrznego


Główny specjalista: Iwona Statuch  (pokój nr 28  tel. wew. 35)


 

Wersja XML