Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYBORY

PDFUchwała Nr LI_368_18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Byczyna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf

PDFUchwała Nr LI_369_18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 r w sprawie podziału Gminy Byczyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (1).pdf

 

Wersja XML