Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z 2020 roku
  Data modyfikacji: 29-10-2020 15:17
 2. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia- Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 150 MW w miejscowości Kostów
  Data modyfikacji: 29-10-2020 14:50
 3. Uchwały z XXX sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 października 2020
  Data modyfikacji: 29-10-2020 10:21
 4. Obwieszczenie OŚ.6733.8.1.2020.SK
  Data modyfikacji: 29-10-2020 09:40
 5. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej - dz. 413/3 a.m.7 przy ul. Okrężnej w Byczynie
  Data modyfikacji: 27-10-2020 15:07
 6. ZARZĄDZENIE NR 164/2020 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 26 października 2020 r. w sprawie aktualizacji „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Byczyna w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
  Data modyfikacji: 27-10-2020 12:53
 7. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2020
  Data modyfikacji: 27-10-2020 12:29
 8. ZARZĄDZENIE NR 159/2020 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Teleinformatycznego oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Data utworzenia: 27-10-2020 12:06
 9. ZARZĄDZENIE NR 160/2020 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 19 października 2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
  Data modyfikacji: 27-10-2020 11:55
 10. ZARZĄDZENIE NR 137/2020 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 8 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości...
  Data utworzenia: 27-10-2020 11:44
Wersja XML