Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Interpelacje i zapytania
  Data modyfikacji: 23-10-2020 10:05
 2. ZARZĄDZENIE NR 142/2020 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu
  Data modyfikacji: 21-10-2020 10:54
 3. 12. UBEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH GMINY BYCZYNA
  Data modyfikacji: 21-10-2020 10:22
 4. ZARZĄDZENIE NR 147/2020 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
  Data utworzenia: 21-10-2020 10:32
 5. ZARZĄDZENIE NR 146/2020 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym
  Data utworzenia: 21-10-2020 10:15
 6. ZARZĄDZENIE NR 144/2020 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku Radzie Miejskiej w Byczynie...
  Data modyfikacji: 21-10-2020 10:06
 7. ZARZĄDZENIE NR 143/2020 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust 3 ufp...
  Data modyfikacji: 21-10-2020 09:55
 8. XXX sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 października 2020 r. o godz. 15:00
  Data modyfikacji: 21-10-2020 09:31
 9. Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Data modyfikacji: 20-10-2020 15:25
 10. Zapytanie ofertowe Inspektor nadzoru dla zadania: *Uregulowanie gospodarki ściekowej w obrębie wsi Biskupice i Polanowice poprzez przebudowę i wyposażenia oczyszczalni ścieków*
  Data modyfikacji: 20-10-2020 14:33
Wersja XML