Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Interpelacje i zapytania
  Data modyfikacji: 17-09-2021 09:47
 2. 12. Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna - odcinek A etap I – mur na odcinku od A069 do A095
  Data modyfikacji: 16-09-2021 10:23
 3. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2021
  Data modyfikacji: 15-09-2021 14:32
 4. Zarządzenie Nr 121/2021 Burmistrza Byczyny z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej do dokonania odbioru zadania: "Remont drogi gminnej w Wojsławicach"
  Data modyfikacji: 15-09-2021 14:20
 5. ZARZĄDZENIE NR 123/2021 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 10 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Data utworzenia: 15-09-2021 14:11
 6. Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie gminy
  Data modyfikacji: 15-09-2021 11:50
 7. Rokowania 2021
  Data modyfikacji: 15-09-2021 11:35
 8. Sprostowanie ogłoszenia o I rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Polanowicach Nr 92
  Data modyfikacji: 15-09-2021 11:34
 9. Ogłoszenie - VI rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Polanowicach - Nr dz. 581/99 a.m.3
  Data utworzenia: 15-09-2021 11:33
 10. XXI sesja Rady Miejskiej w Byczynie
  Data modyfikacji: 15-09-2021 11:01
Wersja XML